Måned: januar 2018

Forsikringsselskaper i Norge

Innboforsikring er viktig. Skaff deg nøyaktig oversikt over dine gjenstander for verdivurderingen

Det er viktig å ha en oversikt over sine eiendeler når man går til forsikringsselskapet for å sikre at man får en adekvat erstatning hvis eiendelene blir ødelagt, mistet eller stjålet. Hvis man ikke har dokumentasjon på sine…

Read More »