Datamaskiner i bedrift

I dag har alle bedrifter datamaskiner til sine ansatte og det er nok heller sjelden at noen har faktisk oversikt eller liste over når de er kjøpt, når garanti utløper, hvem som yter service og hvem man skal ringe ved problemer. Dette blir kunnskap som man må spore opp hver gang og som tar tid for bedriften.

Ikke minst er vi mer mobile i dag og kanskje er ikke laptop/PC så ofte på bedriften. Da er det bra å kunne vite litt om hver enkelt PC som bedriften eier.

I mange tilfeller kan det være nyttig å vite hva hver PC heter (ved misbruk eller at en pc dukker opp i loggen). I inventerlisten, så kan du godt også notere ned IP-adressen til maskinene, samt hvem som eier den og tlf/e-postadresse.

Driver dere undervisning, hvor eleven får låne med seg PC for en måned eller tre? Da kan du registrere datamaskinen som utlånt og legge inn hvem som er ansvarlig.

Annen ting som er nyttig å notere, er kjøpsverdi og laste opp kvittering. Særlig hvis man skal selge selskapet og trenger dokumentere hvilke verdier det er.

Alt det som er nevnt her, er ting som vårt system lar deg registrere som inventer/utstyr.

You May Also Like