Home » Regnskap

Eiendeler og avskrivning

Når man driver bedrift og kjøper utstyr, så er det fort gjort å miste oversikten over eiendeler og hvor mye man har avskrevet og hva statusen er på dette. I en del regnskapssystemer er dette en funksjon, men…

Read More »