Home » Regnskap

Eiendeler og avskrivning

Det kan være nyttig for å overvåke eiendelsverdier og vurdere om det er nødvendig å erstatte eller oppgradere eiendeler etter hvert som de blir eldre eller mindre effektive. Inventarliste er gull sånn sett, hvis den blir vedlikeholdt.

Read More »