Home » Info

Kort introduksjon

InventarListen er utviklet for å erstatte manuelle inventarlister fra Excel og gjøre de mer tilgjengelige og artigere å katalogisere. Ved å bruke vårt system, kan man lage lister/oversikt og vise disse til forsikringsselskap eller regnskapsførere. Siden alle dataene…

Read More »

Forsikringsselskaper i Norge

Innboforsikring er viktig. Skaff deg nøyaktig oversikt over dine gjenstander for verdivurderingen

Her har vi en oversikt over noen selskaper som tilbyr innboforsikring i Norge. Gjensidige Storebrand Tryg IF – innboforsikring DnB Innboforsikring Vi vil sterkt anbefale deg å føre oversikt over innbo på egenhånd, enten i vår løsning eller…

Read More »