Home » Info

Oppdateringer november 2023

Ny detaljside, ny kategorivisning og bildesøk er nå lansert i vår demo og vil straks dukke opp hos våre kunder.

Read More »

12 sektorer med behov for inventarløsning

Se hvordan 12 ulike sektorer, fra helsevesen til detaljhandel, kan benytte vårt inventarprogram for bedre ressursstyring og organisering.

Read More »

Inventarliste vs Excel

Selv om Excel kan være et nyttig verktøy for å holde oversikt over inventaropplysninger, er det flere fordeler med en skybasert inventartjeneste sammenlignet med Excel.

Read More »

QR-koder

Løsningen vår støtter nå at du kan ha QR-koder på eiendelene i bedriften. Ved å kjøpe en rimelig etikettskriver, så kan man printe i veg og scanne med sitt eget kamera uten noe programvare forhåndsinstallert.

Read More »

Kort introduksjon

InventarListen er utviklet for å erstatte manuelle inventarlister fra Excel og gjøre de mer tilgjengelige og artigere å katalogisere. Ved å bruke vårt system, kan man lage lister/oversikt og vise disse til forsikringsselskap eller regnskapsførere. Siden alle dataene…

Read More »

Forsikringsselskaper i Norge

Innboforsikring er viktig. Skaff deg nøyaktig oversikt over dine gjenstander for verdivurderingen

Det er viktig å ha en oversikt over sine eiendeler når man går til forsikringsselskapet for å sikre at man får en adekvat erstatning hvis eiendelene blir ødelagt, mistet eller stjålet. Hvis man ikke har dokumentasjon på sine…

Read More »