Eiendeler og avskrivning

Når man driver bedrift og kjøper utstyr, så er det fort gjort å miste oversikten over eiendeler og hvor mye man har avskrevet og hva statusen er på dette. I en del regnskapssystemer er dette en funksjon, men i mange små, skybaserte løsninger har man ikke like god kontroll. I beste fall er det et sted man kan skrive inn beløp og så hjelper systemet å avskrive beløpet. Ofte vet man lite om utstyret, så når næringsoppgaven skal fylles ut, så må man gjøre et stort arbeid for å finne det igjen og beregne restverdi år for år.

Har man en regnskapsfører på heltid, så har denne gjerne kontroll på slike ting. Men det er ikke sikkert at slike ting blir med over i nytt år hvis man bytter regnskapsfører og denne kanskje bruker Excel for oversikten. Da kan verdifull informasjon gå tapt.

Om du kjenner deg i dette og ønsker vite nåverdi av alt utstyr bedriften har – så sjekk gjerne om vårt skybaserte program InventarListen kan gjøre nytten. Man får også en rekke fordeler ved at utstyr kan fordeles til bestemte personer og man vet hvilken stand gjenstanden er i.

I tillegg til brukervennlig grensesnitt, så tar jeg med en utskriftslite som særlig regnskapsfører kan ha nytte av. Den er skrellet bort for all grafikk for å gi mest mulig komplett liste for utskrift eller lagring til PDF: