Forfatter: inventarlisten

Oppdateringer november 2023

Ny detaljside, ny kategorivisning og bildesøk er nå lansert i vår demo og vil straks dukke opp hos våre kunder.

Read More »

Effektiv ressursstyring for skoler med et moderne inventar- og eiendelsregister

Skoler og utdanningsinstitusjoner står overfor mange utfordringer når det gjelder å holde oversikt over og styre sine ressurser og inventar. Fra klasseromsmateriell til teknologisk utstyr og møbler, er det viktig å ha et effektivt system for å sikre…

Read More »

12 sektorer med behov for inventarløsning

Se hvordan 12 ulike sektorer, fra helsevesen til detaljhandel, kan benytte vårt inventarprogram for bedre ressursstyring og organisering.

Read More »

Inventarliste vs Excel

Selv om Excel kan være et nyttig verktøy for å holde oversikt over inventaropplysninger, er det flere fordeler med en skybasert inventartjeneste sammenlignet med Excel.

Read More »

Eiendeler og avskrivning

Det kan være nyttig for å overvåke eiendelsverdier og vurdere om det er nødvendig å erstatte eller oppgradere eiendeler etter hvert som de blir eldre eller mindre effektive. Inventarliste er gull sånn sett, hvis den blir vedlikeholdt.

Read More »

QR-koder

Løsningen vår støtter nå at du kan ha QR-koder på eiendelene i bedriften. Ved å kjøpe en rimelig etikettskriver, så kan man printe i veg og scanne med sitt eget kamera uten noe programvare forhåndsinstallert.

Read More »

Oversikt over bilparken

InventarListen gir deg oversikt

Hvis din bedrift disponerer mange biler, lastebiler, kraner eller andre transportbilder, så kan InventarListen hjelpe deg med katalogiseringen. Legg inn registreringsnummeret og du har en bra identifikator. Hold enkelt orden på avskrivning på biler, hvem som disponerer de…

Read More »

Utstyr i undervisningen

InventarListen gjør det enkelt å holde oversikt over skolens utstyr. En rekke skoler tilbyr at elever og lærere får utdelt ulike ressurser på utlån. Dette kan være bærbare pc, nettbrett, bøker eller andre mer spesielle ting man bruker…

Read More »

Datamaskiner i bedrift

I dag har alle bedrifter datamaskiner til sine ansatte og det er nok heller sjelden at noen har faktisk oversikt eller liste over når de er kjøpt, når garanti utløper, hvem som yter service og hvem man skal…

Read More »

Beregning av innboforsikring

Å vite hvor mye man skal forsikre sitt innbo for, er en vanskelig oppgave. De fleste vil nok bare anta en forsikringssum og håpe de er sikret. Ved å bruke vår løsning, så vil du vite mer nøyaktig…

Read More »