Oversikt over bilparken

InventarListen gir deg oversikt

Hvis din bedrift disponerer mange biler, lastebiler, kraner eller andre transportbilder, så kan InventarListen hjelpe deg med katalogiseringen. Legg inn registreringsnummeret og du har en bra identifikator.

Hold enkelt orden på avskrivning på biler, hvem som disponerer de og hvilke garantier de har. Du kan også legge inn eventuelle leverandører hvis du leaser eller leier bil (eller kjøper de fra for den sakens skyld).

Km-stand kan du velge hvordan du vil føre – om det legges inn som beskrivelse eller i avansert-feltet. InventarListen er ganske fleksibel på katalogiseringen. Husk å ta bilde av inventar og biler slik at du kan dokumentere tilstanden, nyttig ovenfor forsikringsselskap og/eller kunden.

I skjermbildet over har vi kombinert Biler med øvrig inventar – men det er ikke noe i veien for å benytte bilmerker som kategorier. Slik at kategorien blir «Ford», merke blir «Mondeo Sedan» og modell blir 2005. Det er flere metoder å gjøre dette på.

Andre ting som kan være nyttig, er kjøpsprisen og forsikringsbetingelser. Eller hva som er av utstyr på hver bil/lastebil til enhver tid.

Via Steder, så kan du angi hvor bilen eller kjøretøyet er plassert/parkert. Via Utleie kan du angi konkrete personer som disponerer bilen fast og hvem som må kontaktes ved spørsmål.

Selv om du bruker InventarListen til å registrere biler og kjøretøy som eiendeler og inventar, så kan du også katalogisere og få oversikt over alle andre type eiendeler og utstyr i bedriften. Bare legg inn Kjøretøy eller Biler som en kategori, deretter kan du opprette inventar, redskap, traller og alle andre kategorier du skulle ønske. Selv sykler kan registreres/katalogiseres enkelt. På denne måten få du en mer komplett oversikt over firmaets verdier og ressurser.

Driver du bilutleie, bilforretning og ønsker et helt skreddersystem kun for biler, så kan dette settes opp for dere som en tilpasset løsning mot tillegg. Da kan man legge inn serviceavtaler, historikk og masse ekstra funksjonalitet. Nær sagt ingen begrensning og vi må normalt ikke kode så mye for å utvide løsningen.

You May Also Like