Måned: juli 2020

Eiendeler og avskrivning

Det kan være nyttig for å overvåke eiendelsverdier og vurdere om det er nødvendig å erstatte eller oppgradere eiendeler etter hvert som de blir eldre eller mindre effektive. Inventarliste er gull sånn sett, hvis den blir vedlikeholdt.

Read More »

QR-koder

Løsningen vår støtter nå at du kan ha QR-koder på eiendelene i bedriften. Ved å kjøpe en rimelig etikettskriver, så kan man printe i veg og scanne med sitt eget kamera uten noe programvare forhåndsinstallert.

Read More »