Beregning av innboforsikring

Å vite hvor mye man skal forsikre sitt innbo for, er en vanskelig oppgave. De fleste vil nok bare anta en forsikringssum og håpe de er sikret. Ved å bruke vår løsning, så vil du vite mer nøyaktig hva du har å miste. Dette gjelde både for forsikring for privat innbo og i næring.

Finans Norge har en kalkulator som lar deg få et estimat over innbo. Det vil kunne fungere i en snitt-husholdning. Har du mye ting og gjerne ting som kostet litt mer enn Ikea-inventar, så vil du gjerne få igjen så mye som mulig av dette.

Når uhellet først er ute, så vil man oppdage hvor mange små og store ting man egentlig har mistet. Det vil være nær umulig å komme på alt der og da. Man må overbevise forsikringsselskapet om hva man hadde og hvilken stand det var i. Dette vil kverne og pågå i mange måneder.

Bruk vår løsning og du kan komme langt bedre og raskere fra ulykken. Du har en nøyaktig oversikt, med bilder og beskrivelser av gjenstandene. Send den ganske enkelt til ditt forsikringsselskap.

Hva gjør man når man opplever tap av eienedeler?

Når man skal melde krav om erstatning på eiendeler etter en brann, er det viktig å tenke på følgende:

  1. Kontakt forsikringsselskapet så snart som mulig: Sørg for å kontakte forsikringsselskapet ditt så snart som mulig etter brannen. De vil gi deg instruksjoner om hva du må gjøre videre og be om dokumentasjon på tapet.
  2. Samle dokumentasjon: Dokumenter alt du kan om skadeomfanget og tapet av eiendeler. Dette kan inkludere bilder, fakturaer og en oppdatert inventarliste. Jo mer dokumentasjon du har, jo enklere vil det være for forsikringsselskapet å fastsette verdien av tapet og behandle kravet ditt.
  3. Følg opp med forsikringsselskapet: Forsikringsselskapet vil trenge tid til å undersøke kravet ditt og fastsette verdien av tapet. Følg opp med selskapet jevnlig for å få oppdateringer om statusen på kravet og eventuelle ytterligere dokumentasjon som kreves.
  4. Vurder å bruke en offentlig skadevurdering: Hvis du er uenig i forsikringsselskapets vurdering av verdien av tapet ditt, kan du vurdere å bruke en offentlig skadevurdering. Dette kan gi en uavhengig vurdering av verdien av tapet og hjelpe deg med å få en mer rettferdig erstatning.
  5. Ta vare på ødelagte eiendeler: Ikke kast eller fjern ødelagte eiendeler før forsikringsselskapet har gitt deg tillatelse til å gjøre det. De kan trenge å undersøke skadeomfanget og verdien av eiendelene før de kan fastsette erstatningen.
  6. Vær tålmodig: Behandling av erstatningskrav kan ta tid, spesielt hvis skadeomfanget er stort eller hvis det er uenighet om verdien av tapet. Vær tålmodig og følg opp jevnlig med forsikringsselskapet ditt for å få oppdateringer om statusen på kravet ditt.
  7. Søk hjelp: Hvis du har spørsmål eller bekymringer om kravet ditt, kan du søke hjelp fra en advokat eller en offentlig tjenestemann som er kjent med forsikringsrett. De kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og plikter og gi deg råd om hvordan du kan håndtere kravet ditt på best mulig måte.

You May Also Like